dr inż. Urszula Błuszkowska

Dyscypliny KBN: nauki leśne
Specjalności: leśnictwo
Stopień naukowy: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalność: leśnictwo

Zainteresowania naukowe:
Procesy technologiczne w produkcji leśnej, analiza organizacji prac oraz struktury organizacyjnej sektora Usług Leśnych, mechanizacja i pracochłonność prac leśnych, sezonowość prac leśnych.

Stanowisko i miejsce pracy
asystent, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |